Jakub Marchlewicz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Kancelaria Komornicza nr II w Aleksandrowie Kujawskim

Zaloguj się do  portalu komornik online , a otrzymasz pełną historię sprawy oraz uzyskasz na bieżąco szczegółowe informacje o czynnościach podejmowanych przez komornika.

Witaj !

Strona ta została stworzona z myślą o wszystkich uczestnikach moich postępowań, również tych potencjalnych.
Serwis ma ułatwić naszą komunikację, zachęcić do aktywnego udziału w sprawach i zapoznać ze specyfiką podejmowanych przeze mnie czynności.
Znajdziesz tu niezbędne informacje o mojej kancelarii, wykonywanych zadaniach i obszarze działania.

Zapraszam!

Komornik Sądowy

  • to bezstronny organ władzy publicznej wykonujący wyroki w celu zapewnienia ochrony prawnej obywateli
  • obowiązany jest postępować zgodnie z przepisami prawa, orzeczeniami sądu, zarządzeniami i zaleceniami uprawnionych organów, złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej
  • kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym
  • nie jest przedsiębiorcą i nie prowadzi działalności gospodarczej
  • jest funkcjonariuszem publicznym podlegającym szczególnej ochronie i obowiązkom
  • zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności
Zasady prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, oddać każdemu co mu się należy.

Zasięg terytorialny

mapa_aleksandrow72
mapa_apelacja72