COVID_19

ZAWIESZENIE OBSŁUGI OSOBISTEJ INTERESANTÓW

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 30.09.2020 r. poz. 1687, którym uznano powiat aleksandrowski „obszarem czerwonym”, a także w trosce o życie oraz zdrowie pracowników kancelarii i ich rodzin zawieszam obsługę osobistą interesantów do odwołania. Komornik będzie przyjmował interesantów jedynie w sprawach pilnych, jeżeli ważny interes strony wymaga niezwłocznego działania. Termin przyjęcia należy każdorazowo ustalać telefonicznie: 54-425-19-62 lub drogą elektroniczną: aleksandrow.kujawski.marchlewicz@komornik.pl.

W pozostałych sprawach należy kontaktować się z kancelarią wyłącznie drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej w godz.: 8:00 – 14:00.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechocinku 27 10205200 0000 4102 0046 3273 wpisując sygn. sprawy, imię i nazwisko strony postępowania lub nr PESEL.

 

Komornik Sądowy

Jakub Marchlewicz