KANCELARIA

o kancelarii
Komornik, w ramach pełnionej służby, organizuje indywidualną kancelarię komorniczą.
Mój zespół tworzą odpowiednio przygotowani i doświadczeni pracownicy, których cechuje profesjonalizm, zaangażowanie, kultura i dyskrecja.
Korzystam z najnowszych narzędzi informatycznych zapewniających sprawną egzekucję i szybkie udzielanie informacji.

Oprogramowanie

Komornik ONline

Usługa pozwalająca na udostępnianie stronom postępowania egzekucyjnego informacji o jego przebiegu.

Komornik SQL-VAT

Aplikacja służąca do automatyzacji pracy w kancelarii

MAC

Moduł Automatyzacji Czynności

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

OGNIVO

System służący do ustalania rachunków bankowych

ePUAP 2

System elektronicznej komunikacji z jednostkami administracji publicznej ePUAP:

GEOPORTAL

Usługa umożliwiająca darmowe poszukiwanie nieruchomości dłużnika znajdujących się w rewirze Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim

EPU

(e-sąd) – obsługa elektronicznych wniosków ID w systemie EPU:

CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CEIDG

Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

EKW

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

PUE

System umożliwiający elektroniczne przesyłanie wniosków do ZUS – EKS